quinta-feira, 21 de outubro de 2010

A prohibición de dar as aulas en galego

Cibrán Arxibai, profesor de Matemáticas do IES Pintor Colmeiro. Presenta o acto "A prohibición de dar aulas en galego" no que se presentou o libro “Estudos xurídicos sobre o decreto para o plurilingüismo”, o venres 15 de outubro de 2010.
O acto, organizado pola plataforma cidadá “Queremos Galego!” desenvolveuse na sala de exposicións de Caixanova da Estrada.


Cibrán Arxibai, a prohibición de dar aulas en galego from A.C. Vagalumes on Vimeo.

Héctor López de Castro, avogado laboralista e membro do gabinete xurídico da CIG, fai un repaso do marco xurídico no que está inmerso o decreto de plurilingüismo, e fornécenos das razóns polas que éste entra contradicción con todas as leis dese marco. Durante a súa intervención lémbranos tamén como se desenvolveu a tramitación do decreto. Finalmente trata un dos aspectos máis conflictivos do decreto: que os pais determinen a lingua da aula mediante unha consulta

Hector López de Castro, a prohibición de dar aulas en galego from A.C. Vagalumes on Vimeo.

Alba Nogueira, profesora de dereito adminsitrativo na USC,  debulla os argumentos que os distintos autores foron achegando ao libro que se presentaba. Na súa intervención destaca as catro principais discrepancias entre o decreto de plurilingüismo e as normas de nível superior: primeiro, atenta contra a progresividade da implantación do proceso de normalización lingüística, segundo, implanta a exclusión dunha parte co currículo escolar, o uso do galego como lingua vehicular, en terceiro lugar, en infantil os nenos deben ser escolarizados na súa lingua materna e en cuarto lugar, incumple os compromisos da Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias  (CELRM).

Alba Nogueira: A prohibición de dar aulas na nosa lingua from A.C. Vagalumes on Vimeo.

Alba Nogueira non para de subministrarnos argumentos xurídicos contra o a monstruosidade do decreto de plurilingüismo: Razóns polas que a xustiza pode tombar o decreto.

0 comentários:

Enviar um comentário